Onze proposities

The Bridge ondersteunt u als partner  bij uw innovatie-uitdagingen en bij de ontwikkeling van nieuwe business. Onderstaande diensten zetten wij op basis van maatwerk voor u in.

Groeistrategie en marktontwikkeling

  • Wilt u een doorbraak in uw bestaande business, dan kijken we samen met u naar de barrières in het huidige businessmodel. We ontdekken extra marktruimte en ontwikkelen doorbraakideeën voor uw bestaande portfolio van producten en diensten.
  • Zoekt u naar nieuwe business, dan analyseren we trends en ontwikkelingen en creëren we een aantal krachtige businessconcepten.
    In beide gevallen ontwikkelen we een portfolio van passende groeiopties, testen we concepten in de markt en onderzoeken we hoe groeikansen kunnen worden verzilverd.

Bij de realisatie van uw plannen bieden we een actieve ondersteuning: lean start-up & projectmanagement, het versterken van uw commerciële slagkracht, het genereren van commerciële leads, het realiseren van samenwerking met nieuwe partners en het aanpassen en veranderen van de mindset in uw organisatie.

Propositieontwikkeling

The Bridge heeft jarenlange ervaring met het verzamelen van klantinzichten (BtC en BtB) en met het peilen van internationale expertopinies rond een bepaald vraagstuk. Wij brengen (latente) behoeftes en motivaties van uw nieuwe en/of bestaande klanten in kaart en organiseren klantpanels en inspiratiereizen. We helpen u om uw klanten nog beter te begrijpen door u outside-in te leren denken.

Samen met u ontwikkelen we concepten voor Minimal Viable Products (MVP’s), toetsen deze onder potentiële klanten en zoeken naar de eerste betalende klant(en). We onderzoeken de Willingness to Pay, de herkenbaarheid voor de klant van de onderscheidende onderdelen uit uw waardepropositie en de bereidheid van uw belangrijkste klant om launching customer te zijn.

Bent u op zoek naar de nieuwste en meest relevante trends en ontwikkelingen in een internationale context? Wij zijn in staat om vanuit ons netwerk experts te mobiliseren om die voor u in kaart te brengen. Zo vindt u snel de oplossing of het inzicht waar u naar zoekt om uw positie voor de komende jaren te bepalen.

Corporate venturing

Zowel binnen als buiten uw bedrijf bestaan innovatiekrachten die nog niet volledig worden benut: start-ups, groeibedrijven en medewerkers met vernieuwende ideeën kunnen de groei en innovatiekracht van uw bedrijf versnellen.

The Bridge heeft een succesvol trackrecord in het actief betrekken van managementteams bij venturing. Wij dagen u uit om in actie te komen. We begeleiden stimulerende venturing workshops en coachen medewerkers bij versterkt ondernemerschap en scrum en lean start-ups. We brengen in kaart welke externe start-ups en groeibedrijven  bij u passen en helpen u een  propositie te formuleren die het voor hen aantrekkelijk maakt om voor uw bedrijf te kiezen.

In overleg zetten we een venturing management office op om het gehele proces te ondersteunen en we stellen ons grote internationale businessnetwerk graag tot uw beschikking om uw ventures sneller naar commercieel succes te begeleiden.

Versterkt innovatievermogen

Uw leiderschap, de mindset van uw mensen, en de innovatiecultuur en ondersteunende systemen in uw organisatie bepalen een groot deel van uw innovatiesucces.

The Bridge laat zien hoe u het innovatievermogen van uw organisatie (verder) kunt verbeteren. Samen met u bepalen we welke interventies we hiervoor inzetten. Wij helpen uw Management Team om uw innovatie-ambitie helder te formuleren en uit te dragen, om te inspireren en om de balans te houden tussen exploreren en exploiteren.

We brengen de stem van de klant en de markt in kaart, onderzoeken wat nieuwe technologieën voor u kunnen betekenen en helpen bij het maken van connecties met nieuwe externe partijen. We ondersteunen u bij de keuze en implementatie van innovatietools en ondersteunende voortgangs- en rapportagesystemen. Onze aanpak is een combinatie van adviseren, trainen, coachen en uitvoeren.

Rendement uit innovatie

Ideeën en concepten krijgen pas waarde wanneer zij worden gerealiseerd. The Bridge weet hoe je kansen echt benut. We kijken samen met u naar uw innovatieportfolio, maken de potentie van ideeën, concepten en projecten transparant en helpen u bij het maken van keuzes. We ondersteunen dit met tools en met inzicht in de toekomstige financiële waarde van de onderdelen van het stage gate proces.

Onze innovatie-executives begeleiden kansrijke business innovaties naar de markt. We ondersteunen u bij de inpassing van de nieuwe activiteiten in uw interne organisatie en bedrijfsprocessen.

Meer informatie? Neem contact met ons op.
033 467 74 70